Offertemandje

Privacyverklaring

Doeleinden verwerking
Boxpall Benelux BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: uw aanbieding/order op een juiste manier te verwerken..

Wettelijke grondslag verwerking
Boxpall Benelux BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is wel verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan transporteurs en/of magazijnen ivm uitlevering van de goederen.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Boxpall Benelux BV verstrekt, dan is Boxpall niet tot uitlevering in staat.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Boxpall Benelux heeft de adres-bank gegevens verkregen via personeel van de desbetreffende klanten/prospectussen.

Dit betreft in principe geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Boxpall Benelux BV] zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Meer informatie over de voornoemde door Boxpall Benelux BV getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met ons.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Boxpall Benelux BV worden bewaard voor onbepaalde tijd, tenzij de betrokkene anders wenst

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Boxpall Benelux BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Boxpall Benelux BV doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u via mial indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u ook doen via mail. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Contactgegevens:
Boxpall Benelux BV
Ravensweerdsweg 10
7213 DX Gorssel

Mail : info@boxpall.nl / Of bel : 0570-601840

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Boxpall Benelux BV, neem dan contact op met mevrouw SCM de Wilde via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement